Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Cát Hải

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cát Hải
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 19 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Hữu Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cát Hải
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 57 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Ánh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cát Hải
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cát Hải
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Điểm số 2551 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Hà
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngmyha72
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cát Hải
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 1758 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thanh Trang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vtt73
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cát Hải
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 14780 (xem chi tiết)